SMS-bloggat från mobilen

Det blev inget mer bowling. Christian och jag fetvann. Haha. Nu har det varit singstar på högsta volym mellan Philippa och Patrik medan jaglagat mat… Men nu ska jag vinna på singstar också. Kung kung