Varför gör man på detta viset?

garagetVarför kör man bussen så långt in? Så mycket besvärligare att backa ut. För så vitt jag vet har vi inga bussar som går in bakom en boggibuss i vårt pyttelilla garaget.